Met deze privacyverklaring willen we je informeren over hoe Walkitech omgaat met je persoonsgegevens. We hechten belang aan je privacy en gaan daarom zorgvuldig en verantwoordelijk om met je persoonsgegevens. We respecteren daarvoor de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als GDPR.

Als Walkitech zijn we verantwoordelijk voor de omgang met je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op volgende manieren:

 • Telefonisch: +32(0)498933881,
 • E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.,
 • Website: https://www.walkitech.be/nl/contact-formulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Walkitech beschikt over bepaalde van je persoonsgegevens omdat je interesse toont voor, en/of gebruik maakt van onze producten en/of diensten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we eventueel over jou kunnen hebben:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of door gebruik te maken van het Contactformulier, of door inschrijvingen, of in correspondentie, of telefonisch, of op social media waarop Walkitech aanwezig is
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of diens wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker al dan niet minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zodat we die persoonsgegevens kunnen verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens gebruiken

Walkitech kan je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame
 • De mogelijkheid bieden om een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Walkitech gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals profilering. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Walkitech) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Walkitech bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen kunnen wel verschillen afhankelijk van de doelen, maar zullen nooit langer zijn dan 5 jaar na laatste gebruik, of beëindiging van de samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Walkitech deelt je persoonsgegevens met derden, enkel als dat noodzakelijk is voor haar werking en om te voldoen aan haar wettelijke en/of administratieve verplichtingen en overeenkomsten (bijvoorbeeld hostingbedrijf). Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Walkitech blijft immers verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we je persoonsgegevens willen delen met andere derden, dan zullen we dat alleen doen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Walkitech zal alleen technische, functionele en analytische cookies gebruiken die geen inbreuk vormen op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Bij het openen van de Walkitech website vragen we je het opslaan van cookies te accepteren. Je kunt op die vraag al of niet ingaan.
Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Walkitech.
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens onder de vorm van een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens, per e-mail sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit en kaartnummer zwart, dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en zeker tenlaatste binnen vier weken, op je verzoek .

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Walkitech neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Iedereen die namens Walkitech toegang moet hebben tot je persoonsgegevens is gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hebben een gebruikersnaam-, wachtwoord- en authenticatiebeleid op al onze systemen.

Als je meent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Wijzigingen

Walkitech kan deze privacyverklaring altijd aanpassen. De laatste wijziging dateert van 20/12/2018.

 
 
 
Deze website gebruikt cookies. Sommige zijn noodzakelijk voor de werking van de website, andere helpen om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers een betere surfervaring te bezorgen. Je kunt zelf beslissen of je cookies toelaat of niet. Bij weigering zou het kunnen dat niet alle mogelijkheden van de website functioneren.